Noutati utile PDF Imprimare Email
Venim in intampinarea nevoilor dumneavoastra referitoare la anumite modele de formulare atat de necesare in desfasurarea zilnica a activitatii prin punerea la dispozitie a unor modele de formulare intocmite in conformitate cu prevederile legale


1. Formulare stocuri & transfer

AVIZ DE INSOTIRE A MARFII - Este formular cu regim special intern de tiparire si numerotare. Serveste ca document de insotire a marfii pe timpul transportului, sta la baza intocmirii facturii, este document de primire in gestiune, etc; se intocmeste in doua sau mai multe exemplare.

BON DE CONSUM - Serveste ca document de eliberare din magazie a materialelor, document de scadere din gestiune, document justificativ de inregistrare in contabilitate. Se intocmeste in doua exemplare, acesta putand fi intocmit intr-un singur exemplar in conditiile utilizarii tehnicii de calcul.

FISA DE MAGAZIE - Serveste ca document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor, iesirilor si stocurilor de bucunuri. Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material si se completeaza de catre departamentul financiar - contabil si de catre gestionar sau persoana desemnata.

LISTA DE INVENTARIERE - Serveste ca document pentru inventarierea bucurilor aflate in gestiunea societatii, stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri, document justificativ pentru inregistrarea in evidente a plusurilor si minusurilor constatate, etc. Se intpcmeste intr-un exemplar la locul de depozitare, anual sau periodic, de catre comisia de inventariere.

N.I.R. (NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE) - Serveste ca document pentru receptia bucurilor aprovizionate, document justificativ pentru incarcarea in gestiune, document justificativ de inregistrare in contabilitate. Se intocmeste in doua exemplar, la locul de depozitare sau in unitatea cu amanuntul si se completeaza in trei exemplare daca se constata diferente.

Decarca formulare de stocuri si transfer
 

2. Formulare Contabilitate Societati Comerciale

FACTURA - Se intocmeste in conformitate cu Art.155 din Codul Fiscal pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii sau pentru avansurile incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.

CHITANTA - Serveste ca document justificativ pentru depunerea unei sume in numerar la casieria unitatii si ca document justificativ de inregistrare in registrul de casa si in contabilitate. Se intocmeste in doua exemplare, pentru fiecare suma incasata, de catre casierul unitatii si se semneaza de catre acesta pentru primirea sumei.

DECONT DE CHELTUIELI EXTERN - Serveste ca document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate cu ocazia deplasarii in strainatate, document pentru stabilirea diferentelor de primit sau restituit de titularul de vans, document justificativ de inregistrare in registrul de casa in valuta si in contabilitate. Se intocmeste intr-un exemplar de catre titularul de avans.

ORDIN DE DEPLASARE - Serveste ca dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea, document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate, document pentru stabilirea diferentelor de primit sau restituit de catre titularul de avans, document justificativ de inregistrare in contabilitate. Se intocmeste intr-un singur exemplar, pentru fiecare deplasare, de catre persoana care urmeaza a efectua deplasarea.

REGISTRU DE CASA - Serveste ca document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar efectuate prin casierie pe baza actelor justificative, document de stabilire la sfarsitul fiecarei zile a soldului de casa, document de inregistrare in contabilitate a operatiunilor de casa. Se intocmeste in doua exemplare, manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, zilnic, de catre persoanele care au calitatea de casier.

DISPOZITIE DE PLATA - Serveste ca dispoztie pentru casierie in vederea achitarii in numerar a unor sume, potrivit dispozitiilor legale, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, document justificativ de inregistrare in registrul de casa si in contabilitate in cazul platilor in numerar efectuate fara alt document justificativ. Se intocmeste in doua exemplare de catre departamentul finaciar - contabil.

Descarca formulare de contabilitate pentru societati comerciale


3. Formulare Contabilitate in Partida Simpla

FISA PENTRU OPERATIUNI DIVERSE - Este utilizata la tinerea contabilitatii analitice a conturilor de clienti, debitori, furnizori, creditori, etc. Se intocmeste intr-un singur exemplar pentru fiecare client, debitor, furnizor sau creditor si se sorteaza pe conturi analitice. Se completeaza la inceputul anului pe baza soldurilor de la sfarsitul anului precedent, iar in cursul anului pe baza documentelor justificative.

REGISTRU JURNAL DE INCASARI SI PLATI - Serveste ca document de inregistrare a incasarilor si platilor, document de stabilire a situatiei financiare a contribuabilului care conduce evidenta contabila in partida simpla si ca proba in litigii. Se intocmeste intr-un singur exemplar de catre contribuabili, inregistrarea operatiunilor facandu-se in baza documentelor justificative, distinct, pe fiecare operatiune.

REGISTRUL INVENTRAR - Acest document contabil este obligatoriu si reflecta inventarierea elementelor de activ si pasiv. Se intocmeste intr-un singur exemplar si se completeaza la inceputul activitatii, la sfarsitul exercitiului financiar sau cu ocazia incetarii activitatii. Se compleateaza pe baza inventarierii faptice.

JURNAL PRIVIND OPERATIUNI DIVERSE - Serveste ca jurnal auxiliar pentru inregistrarea operatiunilor in creditul conturilor fara dezvoltare analitica sau a caror dezvoltare se asigura pe fise separate, dar care nu sunt cuprinse in alte jurnale. Se completeaza document cu document sau pe baza de centralizatoare.

Descarca formulare de contabilitate in partida simpla


4. Formulare Resurse Umane